Yangın Eğitimlerimiz

6331 sayılı is sağlığı ve güvenliği konulu işletmelerin büyüklüğüne ve çalıştırdığı personel sayısına bağlı kalmaksızın tüm iş yerlerinde acil durumlarda temel yangın eğitimi almış kişilerin bulunmasını ve çalışanlara yangın eğitimi bilincinin oluşturulması zorunlu kılınmıştır.

Yangın Eğitiminin Amacı Nedir?

Tüm iş yerlerinde çalışanların ve iş verenlerin yangın sırasında ve sonrasında neler yaptıklarını bilmeleri gerekir. Yangın esnasında yangın alanı içinde kalan çalışanların nasıl hayatta kalacağına dair bilgi verilir. Yanan sahanın dışında kalındığında ise hangi yangın türüne, hangi söndürme maddelerinin olduğuna ve yangının nasıl söndürüleceği öğretilir. Yangın eğitimi amacına göre ikiye ayrılır;

    • Temel yangın eğitimi
    • İleri düzey yangın eğitimi

Temel yangın eğitimi, tüm çalışanlara yangın nedir, neden oluşur, yangın nasıl söndürülür gibi konularda eğitimler verilir.

İleri düzey yangın eğitimi ise olay esnasında nasıl müdahale edileceğini, yangını daha ileriye sürükleyecek risklerin neler olduğunu ekiplerin nasıl müdahale edeceğine dair oluşan sorulara verilen cevapların eğitimidir.

Yangın Tatbikatı

İş yerinde görev yapan kişilerin yangın esnasında panik ve telaş yapmamasını sağlamak için tecrübe kazandırmak gerekir. Yangın tatbikatı bu tecrübeyi kazandırmak için devreye girer. Bir nevi yangın taklit edilir ve çalışanlara yangın esnasında neler yapacaklarının bilinci kazandırılır. Yangın esnasında güvenli alanlara nasıl geçilebileceğini ve güvenli alanların nereler olduğu konusunda bilgi verilir.

Yangın söndürme esnasında en az iki farklı yöntem kullanılır. Bunlardan ilki yangın tüpü kullanımıdır. Genelde hafif bölgesel yangınlar için kullanılır.

İkinci yöntem ise yangın söndürme hortumlarıdır. Bu hortumlardan gelen tazyikli su ile yangına hemen kuvvetli bir şekilde müdahale edilir ve yangın kontrol altına alınır.

Yangın Tatbikatı

İş yerinde görev yapan kişilerin yangın esnasında panik ve telaş yapmamasını sağlamak için tecrübe kazandırmak gerekir. Yangın tatbikatı bu tecrübeyi kazandırmak için devreye girer. Bir nevi yangın taklit edilir ve çalışanlara yangın esnasında neler yapacaklarının bilinci kazandırılır. Yangın esnasında güvenli alanlara nasıl geçilebileceğini ve güvenli alanların nereler olduğu konusunda bilgi verilir.

Yangın söndürme esnasında en az iki farklı yöntem kullanılır. Bunlardan ilki yangın tüpü kullanımıdır. Genelde hafif bölgesel yangınlar için kullanılır.

İkinci yöntem ise yangın söndürme hortumlarıdır. Bu hortumlardan gelen tazyikli su ile yangına hemen kuvvetli bir şekilde müdahale edilir ve yangın kontrol altına alınır.

Yangın Eğitiminin İş Yerinde Sağladığı Avantajlar

Yangınlar birçok çalışanın sağlığını tehlikeye atar. Yangın sırasında yanan cisimlere yakın alanda canlıların bulunmaması ateşin havaya verdiği karbondioksit (CO2) miktarı zehirlenmelere sebep olur. Bu yüzden yangın eğitimi almak için hayati açıdan çalışanlara avantaj sağlar. Yangınların en çok gerçekleştiği alanlardan olan iş yerlerine yangın eğitimi bilincini kazandırmak hem iş verene hem de çalışanlara katkı sağlar. Yaşanan kayıpların en aza inmesini sağlayarak, maddi açıdan kaybın azalmasını sağlar. Bu eğitimin gerektiğinde en iyi şekilde uygulamaya dökülmesi de can ve mal kaybını en aza indirir. İşte bu yüzden her firmaya yangın eğitimi bilincinin kazandırılması önemlidir.

Yangın Eğitiminin İş Yerinde Sağladığı Avantajlar

Yangınlar birçok çalışanın sağlığını tehlikeye atar. Yangın sırasında yanan cisimlere yakın alanda canlıların bulunmaması ateşin havaya verdiği karbondioksit (CO2) miktarı zehirlenmelere sebep olur. Bu yüzden yangın eğitimi almak için hayati açıdan çalışanlara avantaj sağlar. Yangınların en çok gerçekleştiği alanlardan olan iş yerlerine yangın eğitimi bilincini kazandırmak hem iş verene hem de çalışanlara katkı sağlar. Yaşanan kayıpların en aza inmesini sağlayarak, maddi açıdan kaybın azalmasını sağlar. Bu eğitimin gerektiğinde en iyi şekilde uygulamaya dökülmesi de can ve mal kaybını en aza indirir. İşte bu yüzden her firmaya yangın eğitimi bilincinin kazandırılması önemlidir.

BİLGİ AL