Sinema Dizi Reklam Setlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Sinema ve televizyon film endüstrisi, senaryo gereği hayatın kendisini gerçekleştirmek için, her seferinde farklı koşulların bir araya gelmesi ve geçici olarak oluşturulması gibi nedenlerle iş sağlığı ve güvenliği yönünden sayısız tehlike ve riski bünyesinde barındıran bir çalışma şemasına sahiptir. Yüksekten düşme, yangın, elektrik çarpması, trafik kazası gibi birçok riskin tespit edildiği sektörün tehlikeli sınıfta olduğu sonucuna varılmıştır. Bilindiği üzere sektör tehlikeli sınıfta yer almaktadır ve iş kazalarının oluşma olasılığı yüksektir. Bu nedenle iş sağlığı ve güvenliği hizmeti OSGB firması (Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri)’nden alınmalıdır.İş güvenliği profesyonelleri tarafından gerek saha gözlemi gerek düzeltici önleyici faaliyetler tespiti büyük önem teşkil etmektedir.Bizlerin televizyon karşısında 2 saatlik keyifle izlediğimiz görüntülerin bazen günlerce haftalarca çekim aşaması olduğunu unutmamalıyız.
-Fiziksel, Kimyasal, Biyolojik, Psikososyal ve Ergonomik risk etmenlerini barındırmaktadır.
Aşağıda yer alan görsellerde risk etmenleri hakkında fikrimiz olabilmesi adına yol gösterici olabilir.

İş sağlığı ve güvenliği kapsamında risk değerlendirme çalışmalarının düzeltici önleyici faaliyet raporlarının, çalışma ortam koşullarının değerlendirilmesi ve bu yolda alınması gereken tedbirlerin aldırılması çalışanlara verilecek olan eğitimler, yasal hak sorumluluklarında bilinçlendirmeler ve kişisel koruyucu donanımların temini-teslimi iş güvenliği kültürünün aşılanması adına izlenecek süreçte büyük etkisi olmaktadır.

BÖLÜMLERFAALİYETLER
Kamera önü grubuKostüm giyme

· Makyaj uygulaması

· Saç yapımı

· Yüksekte çalışma

· Patlayıcı madde kullanımı

· Ateşli silah kullanımı

· Kesici delici alet kullanımı

· Hayvanlarla çalışma

· Motorlu araçlarla çalışma

· Su içerisinde ve su altında çalışma

· Diğer çekim faaliyetleri

Kamera, ışık ve ses grubuMalzeme yükleme/boşaltma

· Enerji verme/kesme

· Malzeme kurulum ve kullanımı

· Diğer çekim faaliyetleri

Sanat, tasarım ve uygulama grubuKonstrüksiyon/dekor hazırlama

· Yük ve yolcu taşıma

· Malzeme yükleme boşaltma

· Kostüm giydirme

· Saç/makyaj uygulaması

· Yüksekte çalışma

· Enerji altında çalışma

· Patlayıcı malzemelerle çalışma

· Yangın/duman/sis efekti yapımı

· Diğer çekim faaliyetleri

Yapım ve yönetim grubuEkranlı araçlarla çalışma

· Diğer çekim faaliyetleri

Post-prodüksiyon grubu· Ekranlı araçlarla çalışma
Yazım grubu· Senaryo üretimi

 

Çalışanların Hakları ve Sorumlulukları

 • Doğru Çalışma: Kendisinin ve diğerlerinin sağlığını koruyacak şekilde.
 • Doğru kullanma: Tesisat, makine, el aleti, tezgah, malzeme ve kişisel koruyucular.
 • Tehlike ve riskleri bildirmek.
 • İşbirliği ve katılım.
 • Bir işçinin görev ve sorumluluğu; alınan tedbirlere, iş sağlığı ve güvenliği talimatlarına uymaktır.
 • İşçiler davranış ve kusurlarından dolayı, kendilerinin ve diğer kişilerin sağlık ve güvenliğinin olumsuz etkilenmemesi için azami dikkati gösterirler ve görevlerini, işveren tarafından kendilerine verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda yaparlar.
 • İşveren tarafından verilen talimatlar doğrultusunda özellikle;

1.Cihaz, makine, araç-gereç, tehlikeli maddeler, taşıma ekipmanı ve diğer üretim araçlarını doğru şekilde kullanmak.
2.Çalışanlar için sağlanan kişisel koruyucu donanımları doğru şekilde kullanmak ve kullandıktan sonra muhafaza edilen yere geri koymak.
3.İş yerlerinde sağlık ve güvenlik için ciddi ve ani bir tehlike olduğu kanaatine varıldığı an, işverene veya sağlık ve güvenlik işçi temsilcisine derhal haber vermek.

 • İçki veya uyuşturucu madde kullanma yasağı,
 • İş yerine sarhoş veya uyuşturucu madde alarak gelmek veya iş yerinde alkollü içki yada uyuşturucu madde kullanmak yasaktır.

Eğer işçiler sorumluluklarını yerine getirmezlerse;

 • İşverene tazminat ödemek zorunda kalabilir.

Çalışanların Hakları ise;

 • Bilme hakkı
 • Eğitim hakkı
 • Bildirme hakkı
 • Katılma hakkı
 • Seçme ve seçilme hakkı
 • Çalışmaktan kaçınma hakkı
 • Fesih hakkı
 • Talep hakkı; Çalışanlar iş yerinde acil veya tehlikeli bir durumla karşı karşıya kaldıklarında İş Sağlığı ve Güvenliği Kuruluna veya işverene başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmesini talep edebilir.
 • Çalışmaktan kaçınma hakkı; Kurul işçi ve lehinde karar verirse iş yerinde gerekli iş sağlığı ve güvenliği tedbiri alınıncaya kadar işçiler çalışmaktan kaçınabilirler.

Fazla Çalışma

İş yerlerinde haftalık çalışma süresinin yasal 45 saatlik haftalık çalışma süresinin altında belirlendiği durumda, 45 saate kadar olan çalışmalardır.

 • Fazla çalışmalarda işçinin onayı şarttır.
 • Hem fazla çalışma hem de fazla saatlerle çalışma için onay alınmalıdır.
BİLGİ AL