MYK Belgesi Nasıl Alınır?

Mesleki yeterlilik belgesi bir iş konusunda yetkinlik isteyen bireyin, o iş konusunda ulusal yeterliliği olan bir firmaya başvurarak gerekli kurs ve eğitimleri tamamlayarak gerekli aşamalardan geçtikten sonra tamamlanmasıyla alınır. Mesleki yeterlilik belgeleri çeşitli iş dallarında artık zorunlu hale gelmiştir. Kanunlarla yeterlilik istenen meslek gruplarında yeterli nitelik ve niceliklere sahip kişiler bu belgeyi edinmeye hak kazanırlar.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Tutumu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı son yıllarda bu konuda oldukça hassas davranmaktadır. İş yerlerinde sık sık denetimler yapmakta ve aldıkları iş güvenlik hizmetlerini denetlemektedir. Bu denetimler esnasında işçi sağlığını hiçe sayan, insan hayatını önemsizleştiren işletmelerin çalışmalarına son vermiş, bazılarına da ağır cezalar uygulayarak üzerine düşen görevi yerine getirmiştir.

Bunlara ek olarak verilen mesleki yeterlilik kurslarının eğitimlerini çeşitli dönemlerde denetlemekte ve bu eğitimlerin yeterliliği konusunda bilirkişilerce raporlar istemektedir. Bu raporlar doğrultusunda da verilen eğitimlerin doğruluğu ve güvenilirliği teste tâbi tutulmuş olur.

Mesleki Konuda Yetkinlik Nasıl Kazanılır?

Herhangi bir meslek grubunda yeterlilik kazanmak için sadece o işi doğru ya da hızlı yapmak yeterli olmaz. Mesleki yeterlilik yalnızca bunlara dayalı bir yargı değildir. Peki mesleki yeterlilik nasıl kazanılır diye soracak olursak birkaç madde ile şu şekilde özetlemek mümkündür;

  • İşçi güvenliğini sağlayabilmek.
  • Yaptığı işi temiz ve düzenli yapmak.
  • Çalışma esnasında iş yeri ve iş yeri güvenlik kurallarına uymak olarak basit şekilde sıralamak mümkündür.

Burada en dikkat edilmesi gereken konu ise hayati tehlike taşıyan risk unsurlarının ortadan kaldırılmasını sağladıktan sonra iş akışını gerçekleştirebilecek duruma gelme halidir. Bu riskler devam ettiği sürece çalışma yapılmamalı ve ilgili birimler ya da iş veren bu hususta bilgilendirilmelidir. İş sağlığı ve güvenliği konusunda iş yerinde yetkisi olan firma ile sürekli irtibat halinde olunmalı ve değişen durumlar hakkında bilgilendirmeler yapılmalıdır.

Mesleki Konuda Yetkinlik Nasıl Kazanılır?

Herhangi bir meslek grubunda yeterlilik kazanmak için sadece o işi doğru ya da hızlı yapmak yeterli olmaz. Mesleki yeterlilik yalnızca bunlara dayalı bir yargı değildir. Peki mesleki yeterlilik nasıl kazanılır diye soracak olursak birkaç madde ile şu şekilde özetlemek mümkündür;

  • İşçi güvenliğini sağlayabilmek.
  • Yaptığı işi temiz ve düzenli yapmak.
  • Çalışma esnasında iş yeri ve iş yeri güvenlik kurallarına uymak olarak basit şekilde sıralamak mümkündür.

Burada en dikkat edilmesi gereken konu ise hayati tehlike taşıyan risk unsurlarının ortadan kaldırılmasını sağladıktan sonra iş akışını gerçekleştirebilecek duruma gelme halidir. Bu riskler devam ettiği sürece çalışma yapılmamalı ve ilgili birimler ya da iş veren bu hususta bilgilendirilmelidir. İş sağlığı ve güvenliği konusunda iş yerinde yetkisi olan firma ile sürekli irtibat halinde olunmalı ve değişen durumlar hakkında bilgilendirmeler yapılmalıdır.

BİLGİ AL