İSG LİNKLER

Anasayfa / İSG LİNKLER

Aile ve Çalışma

– Türkiye Cumhuriyeti Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı; Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bireyin çalışma durumunu ve işverenin çalışanlarına karşı uyguladığı politikaları takip ederek denetler.
ÇSGB – Türkiye Cumhuriyeti Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı


Aile ve Çalışma Mevzuatları

– Türkiye Cumhuriyeti Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mevzuatlar Listesi; Alınan kararların ve yayınlanan kanunların yer aldığı bölümdür. Bulunduğunuz ve çalıştığınız sektör konusuna göre aradığınız kararnameler ve kanunları buradan bulabilirsiniz.
ÇSGB MevzuatlarıÇSGB Mevzuatları Listesi


İSGGM

– İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü; İş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli denetimlerin ve kontrollerin yapılmasının sağlandığı kurumdur. Ayrıca belli zamanlarda eğitimler vererek toplumda iş sağlığı ve güvenliği bilincinin kazanılmasını sağlar. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı bir kurumdur.
İSGGM – İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü


İSGÜM

- İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü; Sertifikalı ve uygulamalı eğitimler vererek iş sağlığı ve güvenliği bilincinin kazanılmasına yardımcı olur. Vermiş olduğu eğitimler ile toplumda ve çalışanlarda iş sağlığı ve güvenliği bilincinin kazanmasında fayda sağlar.
İSGÜM – İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü


SGK

– Sosyal Güvenlik Kurumu; Her bireyin hayatı devlet güvencesi altında olmak durumundadır. Devlet vatandaşının hayatını korumak ve iyileştirmekle yükümlüdür. Bundan dolayı teşkilatlanmış bir kurum olan Sosyal Güvenlik Kurumu, Sosyal Sigortalar kurumu, emekli sandığı ve Bağ-Kurun birleştirildiği bir kamu kurumudur. Kişilerin iş verene karşı sosyal haklarının korunmasını ve iş verenin çalışanlara karşı yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlar.
SGK– Sosyal Güvenlik Kurumu


MYK

– Mesleki Yeterlilik Kurumu; Artık birçok iş sektöründe mesleki yeterlilik istenmektedir. Mesleki Yeterlilik Kurumu bu konuda gereken eğitimleri vererek ulusal çapta sertifikalandırma yapar. Bireyin almış olduğu bu mesleki yeterlilik belgesi hayatı boyunca geçerlidir.
MYK – Mesleki Yeterlilik Kurumu


ILO

– International Labour Organization; Bu kurum işveren ve işçileri bir araya getirerek çalışma standartları, süreleri, meslek hastalıkları gibi konulara da değinerek gerekli politikaları ve programları geliştirmekle görevlidir. Dünya çapında bir kuruluştur ve yaklaşık olarak şu anda 183 ülke dahildir.
ILO– International Labour Organization


IOSH

– The Institution of Occipational Safety and Health; Türkçe adı iş sağlığı ve güvenliği enstitüsü olan bu kuruluş İngiltere merkezli bir İSG kurumudur. 100’ den fazla ülkenin üyeliğinde hizmetlerine devam etmektedir. İSG standartlarını en üst düzeyde tutmayı hedefler.
IOSH – The Institution of Occupational Safety and Health


ÇASGEM

– Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi; Türkiye’de çalışma şartlarını araştırarak daha iyi bir hale gelmesi için eğitimler veren bir kurumdur.
ÇASGEM – Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi


e-Mevzuat

– Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü; T.C. devletine ait tüm yasa ve kararların yer aldığı adrestir.
e-Mevzuat – Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü


e-Devlet

- Kişinin hakkında yapılan işlemlere ve belgelere ulaşabileceği internet adresidir.
e- Devlet – Turkiye.gov.tr


İSG Forumu

- iş veren ya da çalışanların birlikte konuşup tartışabildikleri bir internet platformudur.
İş Sağlığı ve Güvenliği Forumu – isgfrm.com


OSGB

– Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi; Tüm İSG eğitimlerinin verildiği kurumlardan biridir.
OSGB – Ortak Sağlık Güvenlik Birimi