İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

Bu eğitimlerin en temel amacı yapılan işlerde insan sağlığını korumak ve işçi kalitesini arttırmaktır. 2013 yılında yürürlüğe giren 6331 sayılı kanun çerçevesinde iş verenler çalışanlarının sağlık ve güvenliklerinden sorumludur. Sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi, görev, yetki, hak ve sorumluluklarının düzenlenmesi ile ilgili kanunu kapsamaktadır. İşçinin çalışma durumu ve çalışma şeklinin değişmesi durumunda yeni riskler hesaplanmalı ve bu konuda gerekli tedbirler alınmalıdır. Gerekli kontroller periyodik olarak yapılmalı ve ihmal edilmemelidir.

İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri uygun görüldüğü şartlarda işveren tarafından anlaşmalı bir ortak sağlık ve güvenlik birimi şirketi ile koordineli bir şekilde verilebilir ya da işveren kendi iş sağlığı ve güvenliği uzman personelini bulundurabilir. Bu tür durumlarda bu personelin çalışma sahası içerisinde aktif bir şekilde denetimlerde bulunması ve gerekli önlemlerin alınıp alınmadığı, belirlenmiş iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulup uyulmadığı denetlenmelidir. Kurallara uymayan çalışanlar cezalandırılmalı ağır suçlarda ise işlerine son verilmelidir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinde Neler Öğretilir?

Bu eğitimlerde ilk önce temel eğitimler verilir. Bunlar yerden yük nasıl kaldırılır, yüksek mesafede bir malzemeye erişim sağlanırken nasıl hareket edilir, risk taşıyan bölgelerde neler yapılır gibi birçok başlık mevcuttur. İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri çok kapsamlı şekilde anlatılabilir ancak bunları işçiye bir anda aktarmaya çalışmak kargaşaya yol açacaktır. Bu yüzden belirli dönemlerde kurslar düzenlenerek işçilerin bu tür konularda bilgi edinmesi gerekmektedir. Yapılan araştırma ve çalışma nihayetinde iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini tamamlamış çalışan gruplarına sahip firmalarda hem daha az kaza ve yaralanmayla karşılaşılmış hem de iş konusunda alınan verim neredeyse yarı oranında artmıştır.

İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin bel kemiği ise güvenlik ekipmanlarının kullanımı konusundadır. Çoğu iş veren ve çalışan bu konuya fazla dikkat etmemektedir. Ancak uygulanması zorunlu olan bu konu ülkemiz genelinde de artık yaygınlaşmaya başlamıştır. Bilinçlenen halk ile bu konu daha da gözle görülür hale gelmiştir. Güvenlik ekipmanlarının kullanımı konusunda alınan eğitimlerden sonra bu ekipmanların düzenli olarak bakımı da ayrı bir önem arz eden konudur. Şöyle ki uzun süre kullanılan bir bel kemeri mukavemetini yitirmiş ya da yıpranmış hasar almış olabilir. Bu yüzden bir kaza ile karşılaşılmadan düzenli olarak güvenlik ekipmanları yenilenmelidir. İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile ilgili tüm içeriklere dogrularosgb.com adresini ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinde Neler Öğretilir?

Bu eğitimlerde ilk önce temel eğitimler verilir. Bunlar yerden yük nasıl kaldırılır, yüksek mesafede bir malzemeye erişim sağlanırken nasıl hareket edilir, risk taşıyan bölgelerde neler yapılır gibi birçok başlık mevcuttur. İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri çok kapsamlı şekilde anlatılabilir ancak bunları işçiye bir anda aktarmaya çalışmak kargaşaya yol açacaktır. Bu yüzden belirli dönemlerde kurslar düzenlenerek işçilerin bu tür konularda bilgi edinmesi gerekmektedir. Yapılan araştırma ve çalışma nihayetinde iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini tamamlamış çalışan gruplarına sahip firmalarda hem daha az kaza ve yaralanmayla karşılaşılmış hem de iş konusunda alınan verim neredeyse yarı oranında artmıştır.

İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin bel kemiği ise güvenlik ekipmanlarının kullanımı konusundadır. Çoğu iş veren ve çalışan bu konuya fazla dikkat etmemektedir. Ancak uygulanması zorunlu olan bu konu ülkemiz genelinde de artık yaygınlaşmaya başlamıştır. Bilinçlenen halk ile bu konu daha da gözle görülür hale gelmiştir. Güvenlik ekipmanlarının kullanımı konusunda alınan eğitimlerden sonra bu ekipmanların düzenli olarak bakımı da ayrı bir önem arz eden konudur. Şöyle ki uzun süre kullanılan bir bel kemeri mukavemetini yitirmiş ya da yıpranmış hasar almış olabilir. Bu yüzden bir kaza ile karşılaşılmadan düzenli olarak güvenlik ekipmanları yenilenmelidir. İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile ilgili tüm içeriklere dogrularosgb.com adresini ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

BİLGİ AL