İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir?

Son yıllarda yaşanan iş kazaları sonucu sakat kalma ya da ölüm sonuçlarından dolayı, oldukça önemli hale gelen iş sağlığı ve güvenliği konusu, toplumda da bir farkındalık yaratabilmiş durumdadır. ” İSG ” olarak kısaltılan bu kavram, çalışanları korumaya yönelik olarak yapılan uygulamalar ve incelemelerin, kanun ve yönetmeliklerle desteklenmesi durumudur.

İş sağlığı ve güvenliği, işyerindeki çalışma süreciyle eş zamanlı yürütülen insan sağlığına zarar verebilecek bütün koşullardan korunma amacı taşır. Yaşanabilecek hasarların önüne geçmeye yönelik çalışmalar olarak da belirtilebilir. Genel tabiriyle “işyerinde işin yürütülmesi sırasında çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalardır” diyebiliriz.
İş Güvenliği Uzmanlığı

İşçilerin başına gelebilecek iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek amacıyla oluşturulması gereken güvenli iş ortamı, bu konuda eğitimli ve yetki sahibi uzmanlar ile sağlanmalıdır. Genel olarak iş güvenliğiyle ilgili uygunsuzlukları İş güvenliği uzmanı belirler. İş güvenliği uzmanının görevleri; Rehberlik ve danışmanlık, Risk değerlendirmesi, Çalışma ortamı gözetimi, İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri, İlgili birimlerle iş birliğidir.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amaçları

Sanayi ve teknolojinin hızla gelişmesi, yeni iş sahalarının açılmasıyla birlikte yeterli önlemlerin alınmaması durumunda, çalışanların sağlığını ve güvenliğini tehdit eden sonuçlar ortaya çıkmaktadır. İşyeri ortamında bulunan teknik ekipmanlar ile çalışma koşullarından kaynaklanan çeşitli riskler nedeni ile çalışanların sağlığı bozulabilir.

Sağlığı bozulan ve hastalananların teşhis ve tedavisi de bu uğraşların içine girer, ama bu çalışmaların asıl amacı, işyeri ortamında bulunan bu riskleri kontrol altına almak suretiyle işyerini sağlıklı ve güvenli bir yer haline getirmek ve sonuç olarak da bu ortamda bulunan ve çalışan kişilerin sağlığının olumsuz etkilenmesinin önüne geçmektir.

Kısa başlıklar altında İş Sağlığı ve Güvenliği Amaçlarını şöyle başlıklandırabiliriz;

-Çalışanlara en yüksek oranda sağlıklı ve güvenli ortam hazırlamak,
-Çalışma şartlarının olumsuz etkilerinden onları korumak,
-İş ve işçi arasındaki en iyi uyumu temin etmek,
-İş yerindeki riskleri minimuma indirip zararları en aza indirmek,
-Çalışma verimini arttırmaktır.

İSG’nin bilimsel dayanakları

-Tıp
-Ekonomi
-Hukuk
-Psikoloji
-Sosyoloji

İşveren yönünden İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önemi
İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin işletme açısından birçok yönden önemi vardır. İşletme tarafından planlı ve bilimsel şekilde yapılan iş güvenliği harcamaları iş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltabilir. Verimlilik ve üretim bu sayede artar. Ayrıca, bu tedbirlerin alınmasıyla hem nitelikli iş gücü hem de makina, hammadde, donatım ve diğer araç ve gereçler korunmuş olur. Bu açıdan düşünüldüğünde, konuya gerekli önemin verilmemesi halinde ortaya çıkabilecek maliyetler de kendiliğinden anlaşılmaktadır.

BİLGİ AL