İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

İş sağlığı ve güvenliği eğitimi çalışanların kazalardan korunması ve çalışma sırasında gerekli önlemlerin alınması amacıyla verilir. Eğitimi alanların öğrendiklerini uygulayarak alışkanlık haline getirmesi istenir. Bu sayede iş ortamı çok daha güvenli hale gelir. Üretimde verimlilik artar ve iş kayıplarının önüne geçilir.

İş kazalarının büyük bir kısmı çalışanların bilinçsiz davranışlarından dolayı gerçekleşir. İşe alınan kişi iyi bir eğitim almadan çalışmaya başlarsa iş kazası meydana gelebilir. Bu nedenle 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda işyerlerinde kimlerin eğitim alması gerektiği açıkça belirtilmiştir. Çalışanların böyle bir eğitimi talep etme hakları vardır. Kanuna uygun davranan işyerlerinde insan hatasından kaynaklanan iş kazalarının önüne geçmek mümkündür.

İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi Nedir?

İş sağlığı ve güvenliği eğitimi bir işyerinde çalışanların risklere karşı korunması için nasıl çalışması gerektiğinin anlatıldığı eğitimdir. Bakanlık tarafından yetkilendirilen iş güvenliği uzmanlığına sahip kişiler tarafından verilir. İşyerlerinde çalışma aletlerinin yanlış kullanılması ve yapılan bir başka yanlış can kaybıyla sonuçlanabilir. İş kazaları ve meslek hastalıklarının insan hayatına etkileri çalışmada zorlanmaya ya da tamamen işsiz kalmaya neden olabilir. Bu gibi etkilerin görülmemesi ya da en aza indirilmesi iş sağlığı ve güvenliği eğitimiyle mümkün olur. İşletmelerin eğitimin verilmesi konusunda titiz davranması gerekir. Eğitimde anlatılanların doğru bir şekilde uygulanması için çalışanlar motive edilmelidir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Kimlere Verilir?

İş sağlığı ve güvenliği eğitimi işe yeni başlayanlara, çalışma yeri ya da işi değişenlere verilir. İş ekipmanları değiştiğinde ve yeni bir teknolojiye geçildiğinde de bu eğitim verilmelidir. Çalışma alanında yeni riskler ortaya çıkması durumunda eğitimin tekrarlanması gerekebilir. Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde bu eğitimi aldığını belgeyle ispat edemeyen kişiler çalıştırılamaz.

Başına daha önce iş kazası gelen ve meslek hastalığı olan kişilere işe başlamadan önce ilave bir eğitim verilir. Eğitim sırasında kazanın ve meslek hastalıklarının nedenleri ve korunma yöntemlerine değinilir. İşçilerin güvenli çalışma ortamı oluşturmak için izleyecekleri yol anlatılır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Kimlere Verilir?

İş sağlığı ve güvenliği eğitimi işe yeni başlayanlara, çalışma yeri ya da işi değişenlere verilir. İş ekipmanları değiştiğinde ve yeni bir teknolojiye geçildiğinde de bu eğitim verilmelidir. Çalışma alanında yeni riskler ortaya çıkması durumunda eğitimin tekrarlanması gerekebilir. Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde bu eğitimi aldığını belgeyle ispat edemeyen kişiler çalıştırılamaz.

Başına daha önce iş kazası gelen ve meslek hastalığı olan kişilere işe başlamadan önce ilave bir eğitim verilir. Eğitim sırasında kazanın ve meslek hastalıklarının nedenleri ve korunma yöntemlerine değinilir. İşçilerin güvenli çalışma ortamı oluşturmak için izleyecekleri yol anlatılır.

İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi Doğrular Ortak Sağlık Ve Güvenlik Birimi’nden Alınır!

Firmamız A,B ve C sınıfı uzmanlığa sahip, alanında uzman kadromuzla iş sağlığı ve güvenliği eğitimi vermektedir. İş yasası, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak çalışanlarınızın en iyi şekilde eğitim almasını sağlıyoruz. Kişisel koruyucu ekipmanlar ve donanımların doğru bir şekilde kullanılmasına yardımcı oluyoruz.

30 yıldır sektörde edindiğimiz deneyimlerle çalışma alanınızın gerekliliklerine uygun olarak eğitim planı çıkarıyoruz. Önce işçi sağlığı ve güvenliği diyerek işverenin ve çalışanların bilinçlenmesini sağlıyoruz. İş sağlığı ve güvenliği konusunda almanız gereken tüm önlemleri titizlikle anlatıyoruz. Gerekli görmemiz durumunda eğitimleri tekrarlıyoruz. İş sağlığı ve güvenliği eğitimi hizmetimizi almak için iletişim bilgilerimizden bize ulaşabilirsiniz.

İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi Doğrular Ortak Sağlık Ve Güvenlik Birimi’nden Alınır!

Firmamız A,B ve C sınıfı uzmanlığa sahip, alanında uzman kadromuzla iş sağlığı ve güvenliği eğitimi vermektedir. İş yasası, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak çalışanlarınızın en iyi şekilde eğitim almasını sağlıyoruz. Kişisel koruyucu ekipmanlar ve donanımların doğru bir şekilde kullanılmasına yardımcı oluyoruz.

30 yıldır sektörde edindiğimiz deneyimlerle çalışma alanınızın gerekliliklerine uygun olarak eğitim planı çıkarıyoruz. Önce işçi sağlığı ve güvenliği diyerek işverenin ve çalışanların bilinçlenmesini sağlıyoruz. İş sağlığı ve güvenliği konusunda almanız gereken tüm önlemleri titizlikle anlatıyoruz. Gerekli görmemiz durumunda eğitimleri tekrarlıyoruz. İş sağlığı ve güvenliği eğitimi hizmetimizi almak için iletişim bilgilerimizden bize ulaşabilirsiniz.

BİLGİ AL