İnşaatlarda Alınması Gereken İsg Önlemleri

Okul, ev, ofis gibi yaşam alanları ile köprü, baraj, bina vb. gibi tesisleri inşa edilmesine inşaat olarak adlandırırız. Nüfus arttıkça konut talebi arttığından inşaatlara yönelim artmıştır.

İnşaatın başlıca süreçleri ?

 • Gerekli izinler alınır.
 • İnşa süreci başlatılır.
 • Yapı kullanma iznine başvurulur.

İş Sağlığı ve Güvenliği açısından olması gerekenler :

 • İşyerinde iş güvenliği uzmanları ve iş yeri hekimleri ile işyeri sağlık personeli bulunmalı,
 • İşyerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları oluşturulmalı,
 • İşyerlerinde risk değerlendirmesi yapılmış ve güncelleniyor olmalı,
 • Çalışanlar işe başlamadan önce sağlık taramasından geçmeli,
 • Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan çatı işlerinde çalışacaklar yaptıkları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu almalı,
 • Şantiye alanı ve tüm çalışanlar acil durumlara karşı hazırlıklı olmalı, acil durum planı hazırlanmalı,
 • Çalışılan alanlarda aktif (kişisel koruma) ve pasif (toplu koruma) emniyet tedbirleri alınmalı,
 • Çalışanların işlerine uygun emniyet donanımları bulunmalı.

Dünya’nın hemen her yerinde en çok ölümlü iş kazasının görüldüğü sektörlerden biridir inşaat sektörü. İnşaatlarda görülen iş kazası sonucu ölümlerin %30’u  düşmelerden  %26’sı taşıma (yüksekten düşen cisimler) %19’ u makinaların arasına sıkışmaktan ve çarpmalardan %18’ i ise elektrik çarpması gibi tehlikelerden oluşmaktadır. Ama genele bakılırsa en önemli etken insan olduğu görülmektedir. İşte tam olarak bu noktada alınabilecek önlemlere baktığımızda öncelikle mutlaka OSGB firmaları arasından bu işe yeterliliği olan bir OSGB firması ile anlaşma sağlanmalıdır. İş güvenliği hizmeti şantiyede olmazsa olmazdır. İSG ekibi tarafından alınması gereken tedbirlerle ilgili uyarılar dikkate alınmalı ve acilen bu tedbirler hayata geçirilmelidir. Genel olarak alınacak önlemler;

İnşaatlarda İş güvenliği önlemleri;

 • Sağlık ve güvenlik planı oluşturulması,
 • İşçi özlük dosyalarının hazırlanması,
 • İşçilerin periyodik sağlık muayenelerinin yapılması,
 • Ağır ve tehlikeli işlerde onaysız çalıştırılmaması,
 • İskelelerin kontrol edilmesi,
 • Yük asansörünün kontrol edilmesi,
 • Gırgır vincin sınır durdurucusu olması,
 • İşçilere eğitim verilmesi,
 • Açıktaki iletkenlerin kontrol edilmesi,
 • Gövde topraklaması,
 • Yeterli aydınlatma yapılması,
 • Geçit yeri ve rampalar,
 • İlk yardım malzemelerinin eksiksiz olması,
 • İlk yardım telefon listesinin hazırlanması,
 • Baş koruyucular (Baret) kullanılması,
 • Yüz ve göz koruyucuları (Gözlük) kullanılması,
 • Artık malzemelerin kaldırılması,
 • Merdiven korkulukları yapılması,
 • Düşen cisimlere karşı önlem alınması,
 • Emniyet kemersiz yüksekte çalışma yapılmaması,
 • Soyunma yeri, tuvalet, banyo temizliğine dikkat edilmesi,
 • Uyarı levhalarının asılması,
 • İnşaatın etrafının çevrilmesi,
 • Kazı işlerinde önlemlerin alınması,
 • Kat döşeme kenarlarında şerit çekilmesi,
BİLGİ AL