İnşaat Sektöründe İş Güvenliği Uzmanlığı

Günümüz teknoloji çağının ilerlemesi ve insan nüfusunun artması, konut ve işyeri ihtiyacını da beraberinde getirmektedir. İnşaat sektöründeki hızlı büyüme ile iş kazaları ve meslek hastalıklarında artış göstermektedir. Bu noktada iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına ve alınacak önlemlere duyulan ihtiyaç artmıştır. Günümüzün önemli problemlerinden biri olan ve sadece alınacak iş güvenliği tedbirleri ile azaltılabilecek olan iş kazaları ile yaralanma ve ölümlerin azaltılması, bilgi, kurallar ve ekipmanlar ile mümkün olabilir. Özellikle inşaat sektöründe kazalar, alınabilecek tedbirler, düzenli periyodik kontrol, risk analizi ve eğitimler sayesinde tehlike seviyesinin düşürülmesi sağlanabilir.

Ülkemizde iş kazaları ve meslek hastalıkları uzun yıllardır birçok işçinin hastalanmasına, yaralanmasına, hatta ölümüne sebep olmaktadır.

Bu olaylar özellikle de inşaat sektöründe daha fazla yaşanmaktadır. İnşaat sektörünün diğer sektörlerden farklı olmasının başlıca nedeni projelerin birbirinden farklı olması bu yüzdende her projede değişik çalışma koşulları ile farklı risklerle karşılaşılmasıdır. İşçiler endüstriyel sektörlerdeki gibi tek bir fabrikada çalışma imkanı bulamadıkları için sürekli bir projeden başka bir projeye hareket halinde bunların yanı sıra inşaat tehlikeli ve birçok risk içeren işlerden oluşmaktadır. Ve bu ortamda çalışmak için tecrübeli aynı zamanda fiziksel güçlerin dayanıklı olması gerekir. Ayrıca inşaat projelerinde aynı anda birden fazla işçi grubu da çalışabilir, bu da tehlike ve riskleri arttırabilir. Bu sebeplerden dolayı inşaat sektörü diğer sektörlere göre daha risklidir ve işçi sağlığı ve iş güvenliği uygulamalarını sağlamak zor olabilir.

Artık müteahhitler sahada görevli iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi, işyeri sağlık personeli ve tercihe göre bunlarla beraber iş güvenliği teknikeri çalıştırmak zorunda. Burada OSGB firmaları işveren için süreci takip eder ve gerekli çalışmaları kaydeder. Bu durum OSGB ler için büyük bir fırsat ve imkan yaratmanın yanında bir o kadar da zorlu görev anlamına geliyor.

OSGB şirketleri ile çalışıyor olmak daha planlı ve programlı bir işleyiş sağlıyor. Çünkü tüm evraklarınız iki nüsha hazırlanıyor. Hem şantiye hem OSGB için böylelikle tekrar  tüm evraklarınız güncelliyor ve takibi daha sık kontrol altında tutuyorsunuz. Yine, aynı çatı altında çalışan iş güvenliği uzmanı ile işyeri hekimi koordinasyonu daha iyi sağlıyor, risk analizi gibi, acil durum eylem planı gibi beraber hazırlanması gereken evrakları gerçek anlamda ortak çalışmayla hazırlayabiliyor.

İstanbul OSGB firmaları içinde bir örnek ilçe olarak Silivri OSGB firmalarını baz alacak olursak bu ilçemizdeki OSGB’ler oldukça şanslı. Aslına bakarsanız inşaat sektöründe de Silivri’de hızlı gelişmeler var. Mis gibi sahili, kasaba havası, şehrin kalabalık ve kasvetinden uzak bu güzel semtte insanların kuşkusuz inşaat yapmak içinde burada yaşamak içinde gözde yeri haline geliyor. Özellikle son yıllarda hızla büyük site tarzı konutlar yapıldı. Ve halen yapılmaya devam ediliyor. Silivri iş güvenliği firmalarının da haliyle iş yükü artmakta. İş güvenliği uzmanları büyüklüklerine göre günlük mesai saatleri içinde üç dört şantiye ziyaretinde bulunabiliyor, daha büyük firma ve şantiyeler ise tam zamanlı saha personeli yani İSG teknikerlerine ihtiyaç duyuyor. Yeni mezun olan taze beyinlere her sektörde ihtiyaç olduğu gibi OSGB lerde ihtiyaç duyuyor.  Ve aslında OSGB ler sayesinde yeni mezun teknikere başlangıç için büyük tecrübe sağlanıyor.

İnşaat sektörü için iş güvenliği uygulamalarında tecrübesi ile fark yaratacak Doğrular OSGB ile çalışmaya başladıktan sonra iş kazaları, yaralanmalar ve tüm risklerin nasıl azaldığını görmüş olacaksınız. İnşaat projenizde A’dan Z’ye tüm önlemlerin alınması için uyarılarımızı yapıyor ve alının önlemlerin uygulanmasını da kontrol ediyoruz.

Sağlıklı günler dilerim.

BİLGİ AL