Fabrikalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

Ülkemizde ölümle ve yaralanma ile sonuçlanan iş kazası oranlarına bakıldığında sanayi sektörünün ön sıralarda olduğunu görüyoruz. Bu durumun en önemli etkenleri olarak iş yükünün ağır ve tehlikeli olması, işçi sirkülasyonunun fazla olması ve belirli zaman içerisinde iş körlüklerinin üst noktaya ulaşması diyebiliriz.

Fabrikalarda iş kazalarının en belirgin nedenleri;

 • Çalışanların çalışma noktalarında sürekli denetimlerin az olması ya da mevzuat gereği İş güvenliği denetimlerinin her gün yapılamaması,
 • Çalışanların iş güvenliği eğitimi almadan işbaşı yapmaları,
 • İş güvenliği konusunda deneyimli personellerin sadece iş güvenliği faaliyetlerine
  bakmaması, işin yoğunluğundan dolayı bazı iş körlüklerinin meydana gelmesi,
 • Yüksekte çalışmaların fazla olması ve yüksekte çalışmalarda ve diğer tüm birimlerde iş güvenliğine uygun kişisel  koruyucu malzemelerin işveren tarafından temin edilmemesi veya personelin ekipmanları kullanılmaması,
 • Üretimde işin hızlı bir şekilde, sürekli olarak ve düzensiz olarak ilerlemesi,
 • Koruyucu tedbirlerin (toplu koruma önlemleri ve kişisel koruyucu önlemlerin) alınmaması
 • İşyeri düzensizliği üretim alanında tertibin olmaması başlıca nedenler olarak gösterilebilir.

Fabrikalarda İş Güvenliği İçin Yapılan Çalışmalarda İşverenin Alması Gereken Önlemler Nelerdir?

 • Uygun çalışma metodlarını belirlemeli ve çalışanların bu metodlara uymalarını sağlamalıdır.
 • Koruyucu tedbirler alınmalıdır.
 • İş güvenliği uzmanı bulundurmalıdır.
 • Yaralanma durumlarında ilk yardım odası ve ekipmanları bulundurulmalıdır
 • İş güvenliği uzmanıyla birlikte acil durum planı ve risk değerlendirme raporu hazırlamalıdır.
 • İş kazalarının önlenmesi için gerekli tedbirleri almalıdır.
 • İş yerine uygun makine ve teçhizatları temin etmelidir.
 • Fabrikada olası bir yangın durumu için yangın söndürme ekipmanı bulundurmalıdır.
 • Çalışanlara işe uygun, koruyucu kıyafet ve ekipman temin etmelidir.
 • Çalışanlara verilmesi gereken eğitimlerin organizasyonu sağlamalıdır.

Fabrikalarda iş güvenliği, sanayi faaliyetlerinin yoğunlukta olduğu bölgelerde iş
kazalarının önüne geçebilmek için hayati önem taşımaktadır. Çalışanların sağlık ve güvenli çalışma ortamı kontrolleri düzenli olarak yapılması gerekmektedir. İş yeri hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı bu çalışmaları yürüterek iş yerinde sağlıklı ve güvenli ortam oluşturulmasını sağlamaktadır. İşveren ise bu konuda uzman ve hekime destek vermelidir. Koordine içinde işin sağlıklı ve güvenli olarak devam etmesini sağlamalıdır. Çalışanlara verilmesi gereken Temel İş Güvenliği eğitimi, yangın eğitimi, ilk yardım eğitimi gibi önleyici eğitimler verilmelidir. Doğrular Osgb olarak yaklaşık 200 Firmaya hizmet
vermekteyiz. Hizmet verdiğimiz tüm işletmelerimizde işveren, vekili ve çalışan tüm personellere İş Sağlığı Ve Güvenliğinin önemini belirten çalışmalarımızı
sürdürmekteyiz.

BİLGİ AL