İnşaat Sektöründe İş Güvenliği Uzmanlığı

Günümüz teknoloji çağının ilerlemesi ve insan nüfusunun artması, konut ve işyeri ihtiyacını da beraberinde getirmektedir. İnşaat sektöründeki hızlı büyüme ile iş kazaları ve meslek hastalıklarında artış göstermektedir. Bu noktada iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına ve alınacak önlemlere duyulan ihtiyaç artmıştır.
BİLGİ AL