Kimyasallar İle Çalışmada İş Sağlığı ve Güvenliği

Ülkemizde ölümle ve yaralanma ile sonuçlanan iş kazası oranlarına bakıldığında sanayi sektörünün ön sıralarda olduğunu görüyoruz. Bu durumun en önemli etkenleri olarak iş yükünün ağır ve tehlikeli olması, işçi sirkülasyonunun fazla olması ve belirli zaman içerisinde iş körlüklerinin üst noktaya ulaşması diyebiliriz.

Fabrikalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

Ülkemizde ölümle ve yaralanma ile sonuçlanan iş kazası oranlarına bakıldığında sanayi sektörünün ön sıralarda olduğunu görüyoruz. Bu durumun en önemli etkenleri olarak iş yükünün ağır ve tehlikeli olması, işçi sirkülasyonunun fazla olması ve belirli zaman içerisinde iş körlüklerinin üst noktaya ulaşması diyebiliriz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir?

Son yıllarda yaşanan iş kazaları sonucu sakat kalma ya da ölüm sonuçlarından dolayı, oldukça önemli hale gelen iş sağlığı ve güvenliği konusu, toplumda da bir farkındalık yaratabilmiş durumdadır. " İSG " olarak kısaltılan bu kavram, çalışanları korumaya yönelik olarak yapılan uygulamalar ve incelemelerin, kanun ve yönetmeliklerle desteklenmesi durumudur.

Kişisel Koruyucu Donanımlar ve İş Sağlığı Güvenliği

Kişisel koruyucu donanımlar olarak adlandırdığımız bu donanımlar bir veya birçok riske karşı korunmak için çalışanlarca takılmak ve giyinmek üzere tasarlanmış, uygunluğu denetlenen malzemelerdir. Kişisel koruyucu donanım risklerin, toplu korumayı sağlayacak teknik önlemlerle veya iş organizasyonu ve çalışma yöntemleriyle önlenemediği, tam olarak sınırlandırılamadığı durumlarda kullanılır.

Yüksekte Çalışma ve İş Sağlığı ve Güvenliği

Seviye farkı bulunan ve düşme sonucu yaralanma ihtimalinin oluşabileceği her türlü alanda yapılan çalışma, yüksekte çalışma olarak kabul edilir. ABD de 1.2 metre, çoğu Avrupa Birliği ülkelerinde ise 1.8 metre yerden yüksekte yapılan çalışmalar yüksekte çalışma olarak kabul edilmektedir.

Et ve Gıda Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği

İnsanların en temel ihtiyaçlarından birisi beslenmedir. Artan nüfus gelişen teknoloji ve değişen hayat koşulları gibi etkenler hazır gıda talebini ve tüketimini hızla arttırmaktadır. Gıda ürünleri imalat sektörü ticaret hacmi düşünülecek olursa bugün dünyadaki en büyük sektörlerden biridir

İnşaat Sektöründe İş Güvenliği Uzmanlığı

Günümüz teknoloji çağının ilerlemesi ve insan nüfusunun artması, konut ve işyeri ihtiyacını da beraberinde getirmektedir. İnşaat sektöründeki hızlı büyüme ile iş kazaları ve meslek hastalıklarında artış göstermektedir. Bu noktada iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına ve alınacak önlemlere duyulan ihtiyaç artmıştır.

Sinema Dizi Reklam Setlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Sinema ve televizyon film endüstrisi, senaryo gereği hayatın kendisini gerçekleştirmek için, her seferinde farklı koşulların bir araya gelmesi ve geçici olarak oluşturulması gibi nedenlerle iş sağlığı ve güvenliği yönünden sayısız tehlike ve riski bünyesinde barındıran bir çalışma şemasına sahiptir.
BİLGİ AL